Protocol “Heropening tafeltenniscentrum Sittard”

Het Coronavirus heeft ons lang achter de tafeltennistafel weg gehouden.
De fanatici onder ons zijn buiten al vanaf 14 mei weer gestart met het op peil houden van hun conditie. Vanaf 1 juli mogen we echter ook weer binnen achter onze vertrouwde tafel spelen.

We sluiten niet gedurende het zomerreces, maar gebruiken deze periode om weer in beweging te komen en te leren omgaan met de Corona omstandigheden. Het moge duidelijk zijn dat niet meteen alle belemmeringen helemaal weggenomen zijn, maar we op basis van richtlijnen van de overheid (RIVM/NOC-NSF) voorwaarden hieraan moeten verbinden.

Deze voorwaarden zijn strak en dienen strikt nageleefd te worden op straffe van een fikse boete die onze vereniging ten deel kan vallen en wat nog erger zou zijn, dat personen ten gevolge van ons gedrag ziek zouden kunnen worden met alle gevolgen van dien.

Dus ja, we mogen weer maar onder voorwaarden.

Een opsomming:
 Alle leden, ongeacht hun leeftijd, hoeven, zolang ze maar aan het sporten zijn in de zaal, niet de 1,5 meter afstandsregel in acht te nemen. Op moment dat een speler stopt met sporten geldt voor personen ouder dan 18 jaar meteen de regel van 1,5 meter afstand houden;
 Na het sporten verlaat de persoon de accommodatie of gaat zitten in de kantine of elders met in acht name van de 1,5 meter afstandsregel (indien ouder dan 18 jaar);
 Het maximum aantal sporters en wachtenden die gelijktijdig in de accommodatie aanwezig mogen zijn is 30. Daartoe dient de plek wel vooraf gereserveerd te worden via een meldingssysteem (zie de link in de daarbij behorende mail ). Deze gegevens dienen wij 4 weken te bewaren in geval er een besmetting wordt geconstateerd en er een contactonderzoek noodzakelijk is;
 De in- en uitgang zijn strikt gescheiden en bij binnenkomst dienen handen gedesinfecteerd te worden. Er is een vaste looproute binnen het gebouw aanwezig;
 Op toiletten mag slechts een persoon tegelijkertijd aanwezig zijn. Er wordt extra
veel en intensief gedesinfecteerd;
 Kleedlokalen en douches blijven gesloten. Straatschoeisel mag in de zaal geruild worden voor sportschoenen;
 Frisdranken kunnen worden gekocht worden met consumptiebonnen.
(vooralsnog geen alcoholische dranken). Betalen met pin of draadloos;
 Er is een Corona-coördinator aanwezig, herkenbaar aan een geel hesje, die geraadpleegd kan worden en die erop toe ziet dat we ons gezamenlijk aan de maatregelen houden. Zijn aanwijzingen dienen uiteraard opgevolgd dienen te worden.

Welke groepen zijn wanneer welkom?

Maandag en Donderdag:  18:30 – 19:45 uur       Jeugd tot 18 jaar
Maandag en Donderdag:  20:00 – 22:00 uur       Senioren (competitie spelend)
Dinsdag:                               19:00 – 22:00 uur       Recreanten
Vrijdag:                                 10:30 – 12:00 uur       Recreanten