Onze Ereleden

Lid van verdienste en ereleden zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging als zondanig zijn benoemd.

Ereleden:
Willy de Vaan
Wil Elschott
Gied Alofs
Wim Elschott
Toon Jacobs
John Lemmens
Marcel Hundscheidt

Lid van verdienste:
Jack Breukers
Arno van Hove