Invulling vrijdagavond

Ook in juni zal de verenging elke vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 geopend zijn.
In de maanden juli en augustus zal de club, op de vrijdagavond, alleen open zijn op de eerste vrijdag van de maand en in september zal de club weer elke vrijdagavond geopend zijn.
Op de vrijdagavond is geen gerichte training, maar kan er gewoon vrij een balletje worden geslagen. Elk lid is welkom! Daarnaast zijn vrienden en familie ook welkom om kennis te maken met deze mooie sport. Wij hopen dus vele van jullie te zien op de vrijdagavond!