Jubileumgeschenk TTV Sittard 2022

Beste leden van TTV Sittard, Sittard, september 2022

Inmiddels hebben jullie allemaal begrepen dat er een, uitgesteld, jubileumfeest wordt gevierd.
Op zondag 2 oktober aanstaande zal dit plaatsvinden en alle leden worden daarvoor uitgenodigd.
Bij een feest hoort natuurlijk ook een cadeau. Om die reden hebben wij (Gied Alofs, Wim Elschott en
Frank Martens) “de koppen bij elkaar gestoken” en hebben het volgende plan bedacht.
Graag willen wij het bestuur en daarmee de vereniging en dus ook ons zelf een cadeau aanbieden.
Na goed overleg is er gekozen voor het plaatsen van

een vlaggenmast, met
bijbehorende verenigings-vlag

Dit is een cadeau waarmee we de uitstraling van onze vereniging verder kunnen verbreden.
Het is natuurlijk het mooiste als we dit cadeau namens zo veel mogelijk leden kunnen aanbieden,
zonder hieraan een “verplichtend” karakter te willen verbinden. Iedereen is uiteraard vrij om wel of
niet een bijdrage te leveren en ook de hoogte daarvan is geheel naar eigen inzicht. Het totaalbedrag
dat we nodig hebben om dit cadeau te kopen en te laten plaatsen bedraagt ± € 1.000. Dit is een fors
bedrag en daarom hopen we ook dat er veel bijdragen zullen binnenkomen. Ook kleine bedragen van
bv jeugdleden zijn zeker van harte welkom. Met 140 leden moeten we toch een heel eind komen.

Voor het overmaken van uw bijdrage kunt u gebruik maken van het tijdelijke bankrekeningnummer:
NL 04 SNSB 8802 9248 80 ten name van ELSCHOTT onder vermelding van:
“Jubileumgeschenk TTV Sittard 2022”, graag VOOR 25 september aanstaande.
Gebruik maken van deze link kan ook. https://tikkie.me/pay/9ouqk8kqa1tsec80uf6c
Bij de ALV zullen wij, via de kas-controle, verantwoording afleggen over de inkomsten en uitgaven.
Wij hopen op een grote deelname aan deze inzamelings-actie zodat we ECHT een cadeau namens
“alle” leden kunnen aanbieden. Wij rekenen dan ook op jullie steun.
Mochten er nog vragen, suggesties of opmerkingen zijn, dan kunnen jullie een van ons “aanspreken
in ons clublokaal” of via mail naar frank@wordtgeregeld.org

Met vriendelijke groet,
Gied Alofs, Wim Elschott en Frank Martens